Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2019

Synes

October 06 2019

Synes
0384 ecac
Reposted fromverronique verronique viazuzannag zuzannag

August 27 2019

Synes
Zawsze wybiorę miłość. Za każdym razem postawię na ciebie.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 18 2019

Synes
2668 3d41 500
mirror
Reposted fromstonerr stonerr

August 12 2019

Synes
9859 1176 500
Reposted frombabyface babyface

August 01 2019

Synes
Reposted fromshakeme shakeme

July 29 2019

Synes
9716 acca
Reposted fromesste esste
Synes
Reposted fromshakeme shakeme
Synes
Reposted fromshakeme shakeme

July 25 2019

Synes
Prawdziwy świat wcale nie jest taki zły.
To Twoje serce postrzega go jako brzydki i bolesny.
Twoje serce, które utożsamia rzeczywistość z prawdą.
To, jak widzisz rzeczy i jak je nazywasz. Nawet drobna zmiana może się znacząco odbić na Twoim wnętrzu. 
Prawd jest tyle, ile ludzi na świecie. Ale Twoja własna jest tylko jedna. Owoc krótkowzrocznego postrzegania oraz lęku przed krzywdą. To sztuczny obraz.
Światopogląd bez pokrycia jest w rzeczywistości niewiele wart.
Ale ludzie umieją oceniać rzeczy jedynie według własnej miary.
Patrzą na wszystko tylko w oparciu o prawdy przyjęte z zewnątrz.
Słoneczne dni są wesołe.
A deszczowe - smutne.
Zakładasz, że jest tak, bo inni Ci tak mówią.
Jednak w deszczowe dni też bywa miło.
Wystarczy spojrzeć inaczej na jeden drobny szczegół, a zmieni się cały obraz. Wewnętrzna prawda jest krucha.
I sprowadza się właściwie tylko do tego. Właśnie dlatego łakniemy głębszego zrozumienia.
Po prostu nie przywykłeś do tego, że ktoś Cię lubi.
Wcale nie musisz stale się przejmować tym, co myślą inni.
Jeśli siebie zrozumiesz, będziesz dla siebie łaskawszy.
Z czasem możesz się polubić.
Może tam gdzie jesteś, wcale nie jest tak źle.
Możesz być tylko sobą.
— 25.07.19
Reposted fromemocjonalnykaleka emocjonalnykaleka

July 21 2019

Synes
Reposted fromFlau Flau
Synes
I am ready for you to be here.
— Tom Rosenthal.
Reposted fromhesiamela hesiamela

July 17 2019

Synes
Reposted fromheroes heroes

July 16 2019

Synes
We don't see things as they are, we see them as we are.
— Anaïs Nin
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli

July 15 2019

Synes
I don't know where we are in the grand scheme of things
But I just wanna be hugging you tonight
— Tom Rosenthal - Hugging You
Reposted fromsoftboi softboi
Synes
0738 161b 500
Reposted fromwyczes wyczes

June 19 2019

Synes
Kiedy spała miałam nadzieję, że się obudzi. Teraz mam nadzieję, że jest szczęśliwa i że się jeszcze spotkamy.
— Sasandra
Reposted fromchangecolour changecolour

May 04 2019

Synes
Bądź wiatrem, burzą, szumem drzew. Zieloną trawą i zapachem leśnych kwiatów. Bądź garścią jagód, słodyczą pieszczącą usta. Malinami, które rozpływają się w dłoniach. Bądź deszczem, z którym się tańczy. Promieniami słońca, z którymi można zabawić się w berka. Nie bądź produktem z supermarketu. Przemysłowym wytworem ludzkiej wyobraźni. Uciekaj jak najszybciej z miejsc, gdzie smog nie daje swobodnie oddychać. Pędź ile sił, mijając miejskie, nocne światła, co tlą się wciąż naiwnie, wierząc, że są niezbędne. Nie są. Niezbędne jest światło w Twoich oczach. Ciepło w jego dłoniach. Niezbędna jest woda, w której można się zanurzyć, żeby zmyć nieprawdę. Powietrze, którego zapachem można się zachwycić. Ogień, który rozpali serca. Ziemia, po której będziesz mógł bezpiecznie stąpać. I miłość. Miłość jest niezbędna. Nigdy nie wierz w to, że coś więcej jest potrzebne do życia. Nie jest. (...) Do szczęścia jesteś potrzebny przede wszystkim Ty sam i Twoje dobre myśli. A jeśli jest przy Tobie druga istota, która czuje tę samą pasję życia – to wierz mi – masz wszystko.
— Aleksandra Steć

October 15 2018

Synes
1087 e35e
Reposted fromipo ipo

September 26 2018

Synes
3452 279e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychicdevil psychicdevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl