Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2018

Synes
3452 279e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapsychicdevil psychicdevil
Synes
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychicdevil psychicdevil

June 23 2018

Synes
Your opinion is not my reality.
— Steve Maraboli
Reposted frominto-black into-black

May 20 2018

5538 56c3 500
Reposted frompassivelyhere passivelyhere

May 05 2018

Synes
5130 aa96 500
Reposted from4777727772 4777727772
Synes
5381 7cb8 500
Reposted fromseaweed seaweed
Synes
5392 5f3e 500
Reposted fromseaweed seaweed

April 22 2018

Synes
istnieje różnica między
tym że ktoś
wyznaje ci miłość a
tym że naprawdę
cię kocha. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapsychicdevil psychicdevil
Synes
I choose me
And I know that's selfish, love
You are a dream
And I can't thank you enough
But I give another piece of me away
Every waking day that I'm with you

Am I a monster?
What will your family think of me?
They brought me in
They helped me out with everything
But I give a little piece of me away
Every single day

So I pick up the pieces
I get on the midnight train
I got my reasons
But darling I can't explain
I'll always love you
But tonight's the night I choose to walk away

Love you so much
That I have to let you go
I'll miss your touch
And the secrets we both know
But it would be wrong for me to stay
And I'll just give you hope

I can't stop crying
I hate that I've caused you pain
But I can't deny it
I just don't feel the same
I'll always love you
But tonight's the night I choose to walk away
— Sam Smith
Reposted fromdobby dobby
Synes
3265 12b9 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

February 17 2018

Synes
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Synes
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć - moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromfantazja fantazja viapsychicdevil psychicdevil
Synes

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsychicdevil psychicdevil
Synes
4976 0663
Reposted fromdead-zireael dead-zireael

January 22 2018

Synes
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapsychicdevil psychicdevil
Synes
3489 cc63 500
Reposted from4777727772 4777727772
Synes
Spróbuj nie opierać się zmianom, które napotykasz na swojej drodze. Zamiast tego daj się ponieść życiu. I nie martw się, że wywraca się ono do góry nogami. Skąd wiesz, że ta strona, do której się przyzwyczaiłeś, jest lepsza od tej, która Cię czeka?
— Elif Şafak

January 19 2018

Synes

January 07 2018

Synes
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychicdevil psychicdevil

January 04 2018

Synes
Reposted frompstmn pstmn viapsychicdevil psychicdevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl